Projekt

Gerard har pysslat med projekt av olika slag.

Början på en ringbrynja.
Geckoklocka i papiermaché
Origami
Romersk rustning
Ultunahjälm